Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần mới nhất theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT và theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về “BIEN BẢN HỌP TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ” tại đây.

Nội dung mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi thông qua Biên bản họp.

– Nội dung chủ yếu Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty tham khảo tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020

– Mục C trong Biên bản họp: Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có 01 phiếu biểu quyết)


TÊN DOANH NGHIỆP  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/BB-HĐQTThành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tạm ngừng kinh doanh

Công ty Cổ phần…, mã số doanh nghiệp: …, địa chỉ trụ sở chính: … … tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh theo chương trình như sau:

– Thời gian bắt đầu: vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

– Địa điểm họp: địa chỉ số … … …

– Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà … … … – Chủ tịch Hội đồng quản trị– Chủ tọa cuộc họp

2. Ông/Bà … … … – thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông/Bà … … … – thành viên Hội đồng quản trị

– Vắng mặt: 0

– Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà … … …

– Người ghi biên bản: Ông/Bà … … …

Ông/Bà … (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

Tạm ngừng kinh doanh từ ngày   … / … / … đến ngày  … / … /….

Lý do tạm ngừng kinh doanh: … … …

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

– Hoàn toàn đồng ý với việc tạm ngừng kinh doanh tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu tán thành: … phiếu

– Tổng số phiếu không tán thành: … phiếu

– Tổng số phiếu không có ý kiến: … phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định:

– Thông qua việc tạm ngừng kinh doanh tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

– Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

Người ghi biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tọa cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Dich Vu Thong Bao Tam Ngung Kinh Doanh
Dịch vụ tạm ngưng kinh doanh

Tải về mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

Trên đây là chia sẻ về mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

0949883779 Đăng ký tư vấn
4.8/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *