Thời điểm trích khấu hao tài sản cố định

question hd Hỏi:

Kính gửi Bộ Tài Chính!

Đơn vị tôi thực hiện chế độ quản lý tài sản theo thông tư 45/2013/TT-BTC. Hiện nay đơn vị tôi có phát sinh đầu tư 1 hệ thống camera quan sát, thủ tục đấu thầu mua sắm và đưa vào sử dụng từ năm 2019 nhưng do quá trình sử dụng có lỗi nên chưa nghiệm thu thanh toán tiền được. Đến tháng 9/2022 nhà cung cấp mới khắc phục các lỗi để ký nghiệm thu.

Như vậy thì đơn vị tôi sẽ tính khấu hao tài sản bắt đầu từ thời gian nào, kính nhờ Bộ tài chính hướng dẫn giúp đơn vị. Trân trọng cảm ơn!

Thời điểm trích khấu hao tài sản cố định
Thời điểm trích khấu hao tài sản cố định

Thời điểm trích khấu hao tài sản cố định

user accounts hoidap Trả lời:

Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:

–  Điểm a Khoản 1 Điều 4 về xác định nguyên giá của tài sản cố định (TSCĐ):

“a) TSCĐ hữu hình mua sắm:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.”

– Khoản 1 Điều 5 về nguyên tắc quản lý TSCĐ: 1. Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan). Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

– Khoản 9 Điều 9 về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định: “ 9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp.

– Khoản 3 Điều 13 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:“3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện”.

Theo đó, việc trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng, doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp. Doanh nghiệp được tự quyết định thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

Trên đây là trả lời của Cục Tài chính doanh nghiệp, trong quá trình giải đáp có gì vướng mắc xin phản ánh lại theo số điện thoại và email nêu trên để giải đáp thắc mắc cho được thỏa đáng.

Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm của quý độc giả!

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *