Trình tự, thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Trình tự, thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động mới nhất năm 2022. Căn cứ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được chia thành hai nhóm đối tượng lao động được nhận hỗ trợ gồm: Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Nội dungNLĐ đang làm việc trong DNNLĐ quay trở lại thị trường lao động
(Làm việc trong DN, HTX, HKD)
Điều kiệnTheo điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động khi có đủ các điều kiện sau:

– Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 01/02/2022 -> 30/06/2022.

– Có HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên
(được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/04/2022)

– Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

– Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Theo điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động khi có đủ các điều kiện sau:

– Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 01/04/2022 -> 30/06/2022

– Có HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 – 30/06/2022
(trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của HĐLĐ đã giao kết và thực hiện trước đó.)

– Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

– Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, NLĐ mới tuyển dụng và có giao kết HĐLĐ nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Mức hỗ trợ500.000 đồng/người/tháng.1.000.000 đồng/người/tháng.
Thời gian hỗ trợTối đa 3 tháng.Tối đa 3 tháng.
Phương thức chi trảHàng thángHàng tháng
thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Trình tự, thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Trình tự thực hiện thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người lao động gửi đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 gửi doanh nghiệp tổng hợp.

Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện các công việc như sau:

– Trên cơ sở đề nghị của NLĐ, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02:

  • Niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.
  • Giải quyết các khiếu nại trong vòng 02 ngày làm việc.

– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

– Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Bước 3: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Bước 4: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Lưu ý: Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/08/2022.

Bước 5: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 6: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Lưu ý: Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 7: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Phương thức nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo một trong các hình thức sau:

  • Nộp hồ sơ trực tiếp;
  • Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;
  • Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công.

Căn cứ pháp lý

  • Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022;
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *