Hướng dẫn cách nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người mắc Covid 19

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người mắc Covid 19 mới nhất năm 2021 căn cứ theo công văn số 3371/BHXH-CĐ ban hành ngày 23 tháng 09 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội. Mời các bạn tham khảo bài viết của Tư Vấn DNL để hiểu rõ hơn thời hạn nộp hồ sơ, thành phần hồ sơ cũng như thủ tục nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người mắc Covid 19 như thế nào nhé.

Ho so thu tuc huong che do om dau
Thủ tục hưởng chế độ ốm đau 2021

Thời hạn nộp hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau

  1. Trường hợp đúng hạn nộp hồ sơ:

Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 2 tại Điều 102 của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 được quy định cụ thể như sau:

“Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội…

Như vậy, trong thời hạn 45 ngày kề từ ngày người lao động trở làm việc, người lao động phải cung cấp hồ sơ đơn vị sử dụng lao động. Và trong vòng 10 ngày kể từ ngày người lao động cung cấp hồ sơ, đơn vị sử dụng lao động phải tiến hành nộp hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thời hạn 10 ngày làm việc.

2. Trường hợp hồ sơ bị trễ hạn:

Căn cứ theo khoản 1 điều 116 của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 được quy định cụ thể như sau:

” Điều 116: Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản…”

Như vậy, nếu trường hợp bạn vì lý do nào đó mà chậm nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ốm đau thì các bạn cần làm công văn giải trình kèm theo để Cơ quan BHXH có cơ sở xem xét giải quyết.

Thành phần hồ sơ giải quyết chế độ ốm đ
Thành phần hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau

Thành phần hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau

Để tiến hành nộp hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau đơn vị sử dụng lao động và người lao động cần chuẩn bị các hồ sơ như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 100 Luật BHXH và khoản 1, khoản 2 tại Điều 21 của Thông tư số 56/2017/TT của Bộ Y tế và khoản 2 tại Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, bao gồm các nội dung như sau:

Trường hợpNgười sử dụng lao động (NSDLĐ)Người lao động (NLĐ)
Điều trị nội trú Bản chính Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu 01B-HSB).– Bản sao Giấy ra viện của người lao động hoặc của con người lao động dưới 7 tuổi.
+ Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bằng bản sao Giấy báo tử;
+ Trường hợp Giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì bổ sung giấy tờ khác của cơ sở khám, chữa bệnh có thể hiện thời gian vào viện;
– Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc Giấy chuyển viện trong trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú.
Điều trị ngoại trúBản chính Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu 01B-HSB).– Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.
– Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám, chữa bệnh ở nước ngoài: Bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy KCB do cơ sở KCB ở nước ngoài cấp.

Thủ tục nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người mắc Covid 19

Thủ tục hưởng chế độ ốm đau 2021 được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1. Lập hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

– Người lao động chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến trường hợp ốm đau của mình theo mục thành phần hồ sơ đã nêu ở trên

– Đơn vị sử dụng lao động căn cứ trên các hồ sơ NLĐ cung cấp tiến hành hồ sơ mẫu số 01B-HSB: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo đúng quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau đối với người mắc Covid 19

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, đơn vị sử dụng lao động tiến hành nộp hồ sơ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đơn vị tham gia đóng BHXH.

– Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH bằng một trong các hình thức như sau:

+ Nộp hồ sơ bằng giao dịch điện tử thông qua Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại trang web: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/ hoặc có thể nộp thông qua tổ chức I-VAN đơn vị đã đăng ký.

+ Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Ho so thu tuc huong che do om dau
Cách nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau 2021

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Cơ quan BHXH kiểm tra và xử lý hồ sơ tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 4. Nhận kết quả hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK

– Đơn vị sử dụng lao động sẽ nhận Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu điện hoặc giao dịch điện tử;

– Nhận tiền trợ cấp bằng các phương thức sau:

+ Nhận tiền trợ cấp cơ quan BHXH chuyển qua tài khoản của đơn vị để chi trả cho NLĐ đăng ký nhận bằng tiền mặt tại đơn vị SDLĐ.

+ Nhận tiền thông qua tài khoản cá nhân;

+ Trực tiếp nhận tại cơ quan BHXH trong trường hợp chưa nhận tại đơn vị mà đơn vị đã chuyển lại kinh phí cho cơ quan BHXH;

+ Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay các chế độ Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người mắc Covid 19

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau đối với người mắc Covid 19
Hướng dẫn cách nộp hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau đối với người mắc Covid 19

Về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người bị cách ly y tế gồm:

– Trường hợp điều trị nội trú (giấy ra viện);

– Trường hợp điều trị ngoại trú (giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Đối với trường hợp cách lý tại cơ sở (ngoài nhà riêng) thì cơ sở thực hiện cách ly y tế có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thời gian thực hiện cách ly y tế cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế để làm căn cứ hưởng các chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn (nếu có).

Đối với trường hợp cách ly tại nhà, BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Y tế đồng ý để Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi người lao động cư trú căn cứ vào danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà được Trưởng Ban chỉ đạo chống dịch cấp xã phê duyệt có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động để làm căn cứ giải quyết chế độ ốm đau theo quy định.

Trên đây là chia sẻ về hướng dẫn cách nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người mắc Covid 19 mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn cách nộp hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *