Quyết định 1421/QĐ-BTC Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Quyết định 1421/QĐ-BTC Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế [...]

Thông báo số 27/TB-TCT ngày 27 tháng 01 năm 2022

Thông báo số 27/TB-TCT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Tổng cục Thuế về [...]

Công văn 6770/CTTPHCM-KK về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Công văn 6770/CTTPHCM-KK về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn thực hiện [...]

Công văn 10858/CTHN-TTHT về việc thuế TNDN TNCN đối với chi công tác phí

Công văn 10858/CTHN-TTHT về việc thuế TNDN TNCN đối với chi công tác phí mới [...]

Mẫu công văn 68814/CT-TTHT về việc trả lời chính sách thuế đối với khoản tiền tạm ứng

Mẫu công văn 68814/CT-TTHT về việc trả lời chính sách thuế đối với khoản tiền [...]