Quyết định 1421/QĐ-BTC Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ngày 15/07/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTC Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, kể từ ngày 15/7/2022, hàng tháng/quý, người nộp thuế phải thực hiện lập một số loại báo cáo gửi cơ quan thuế như Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí; Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế; Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

Nội dung Quyết định 1421/QĐ-BTC Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Quyết định 1421/QĐ-BTC Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
Quyết định 1421/QĐ-BTC Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính 3
Quyết định 1421/QĐ-BTC Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
Quyết định 1421/QĐ-BTC Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Tải Quyết định 1421/QĐ-BTC Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *