Công văn số 47147/CTHN-TTHT: kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

Công văn số: 47147/CTHN-TTHT: kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn điện tử có ngày [...]

Quyết định 1421/QĐ-BTC Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Quyết định 1421/QĐ-BTC Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế [...]

Thông báo số 27/TB-TCT ngày 27 tháng 01 năm 2022

Thông báo số 27/TB-TCT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Tổng cục Thuế về [...]

Thông báo số 4447/TB-BHXH: mức đóng BHXH người nước ngoài

Thông báo số 4447/TB-BHXH: mức đóng BHXH người nước ngoài 2022. mức đóng BHXH tự [...]

Công văn 3224/BHXH-BCĐ Xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

Công văn 3224/BHXH-BCĐ Xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

Công văn 3535/LĐTBXH-VL Xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

Công văn 3535/LĐTBXH-VL Xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

Công văn 3138/BHXH-CSXH Xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

Công văn 3138/BHXH-CSXH Xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

Công văn số 2582/LĐTBXH-VP: triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia

Công văn số 2582/LĐTBXH-VP: triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ NSDLĐ gặp khó [...]

Công văn 6770/CTTPHCM-KK về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Công văn 6770/CTTPHCM-KK về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn thực hiện [...]

Công văn 10858/CTHN-TTHT về việc thuế TNDN TNCN đối với chi công tác phí

Công văn 10858/CTHN-TTHT về việc thuế TNDN TNCN đối với chi công tác phí mới [...]

Công văn số 362/LĐTBXH-BHXH

1 Các bình luận