Thông báo số 4447/TB-BHXH: mức đóng BHXH người nước ngoài

Ngày 22/12/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo số 4447/TB-BHXH: mức đóng BHXH người nước ngoài và mức đóng BHXH tự nguyện từ ngày 01/01/2022. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về thông báo tại đây.

Nội dung Thông báo số 4447/TB-BHXH: mức đóng BHXH người nước ngoài

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4447/TB-BHXHTP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

VỀ MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TỪ NGÀY 01/01/2022

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, Vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Nghị quyết số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu BHXH tự nguyện và người tham gia trên địa bàn thành phố mức đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ ngày 01/01/2022 như sau:

1. Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 01/01/2022 là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000đ); Mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cụ thể:

TTNgười tham giaMức đóng thấp nhất hàng tháng Nhà nước chưa hỗ trợTỷ lệ (%) Nhà nước hỗ trợSố tiền Nhà nước hỗ trợ háng thángMức đóng thấp nhất hàng tháng khi Nhà nước hỗ trợ
1Người thuộc hộ nghèo330.00030%99.000231.000
2Người thuộc hộ cận nghèo330.00025%82.500247.500
3Người thuộc đối tượng khác330.00010%33.000297.000

Khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

2. Đơn vị sử dụng lao động và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam trích đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN hàng tháng trên mức tiền lương tháng theo tỷ lệ như sau:

Thời điểm đóngNgười sử dụng lao động   Người lao động Tổng
 BHYTỐm đau, thai sảnTNLĐ, BNNHưu trí, tử tuấtBHYTHưu trí, tử tuất 
Từ 01/12/20183%3%0,50% 1,50% 8%
Từ 01/01/20223%3%0,50%14%1,50%8%30%

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng, mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo để đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu BHXH tự nguyện và người tham gia được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– BHXH VN (để b/c);
– UBND TPHCM (để b/c);
– Các PGĐ (để biết);
– BHXH TP.TĐ, QH (để t/h);
– Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
– Các ĐVSDLĐ;
– Website BHXH TP;
– Lưu: VT, QLT(Thi).
GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

Trên đây là chia sẻ về Thông báo số 4447/TB-BHXH: mức đóng BHXH người nước ngoài, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn mức đóng BHXH đối với người nước ngoài và BHXH tự nguyện từ ngày 01/01/2022.

Nếu có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy bài viết hay hãy đánh giá sao và chia sẻ ủng hộ mình nhé.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *