Công văn 3224/BHXH-BCĐ Xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

Ngày 13/10/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam – Ban chỉ đạo hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã ban hành Công văn 3224/BHXH-BCĐ Xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về công văn tại đây.

Công văn 3224-BHXH-BCĐ
Công văn 3224-BHXH-BCĐ giải quyết hỗ trợ cho các đối tượng theo công văn 3535/LĐTBXH-VL

Nội dung công văn 3224/BHXH-BCĐ giải quyết các đối tượng theo công văn 3535/LĐTBXH-VL hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
____________
Số: 3224/BHXH-BCĐ
V/v: Xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, ngày 11/10/2021 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 3535/LĐTBXH-VL về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (đã được chuyển trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam). Ban Chỉ đạo hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay các nội dung sau:

Tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp đã nêu tại Công văn số 3535/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phối hợp với cơ quan quản lý tài chính địa phương (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý); phối hợp với các Bộ, Ngành (đối với đơn vị thuộc Bộ, Ngành quản lý) để xác định đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 và khoản 2 Điều 4 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Đối với các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương thì chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan phối hợp để tháo gỡ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
Như trên;
Tổng Giám đốc (để b/c);
Trưởng Ban Chỉ đạo (để b/c);
Các thành viên Ban chỉ đạo;
Lưu: VT, BCĐ (CSXH).
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰCTRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
Đỗ Ngọc Thọ

Tải về Công văn 3224/BHXH-BCĐ Xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

Video hướng dẫn nhận hỗ trợ online qua ứng dụng VssID

Trên đây là chia sẻ về công văn 3535/LĐTBXH-VL Xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn đối tượng mới được nhận tiền hỗ covid từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy bài viết hay hãy đánh giá sao và chia sẻ ủng hộ mình nhé.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *