Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế

Tên Thủ TụcĐăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế
Trình Tự Thực Hiện– Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp một bộ hồ sơ và nộp lệ phí đăng ký theo quy định hiện hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).
– Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơBộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu thông tin, cấp biên nhận hồ sơ, thu và cấp biên lai thu lệ phí đăng ký hộ kinh doanh cho người đăng ký.
– Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơBộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện số hóa (bản scan) toàn bộ hồ sơ, chuyển hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và chuyển hồ sơ đăng ký thuế cho Chi cục Thuế cấp huyện ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ qua mạng điện tử.
Cơ quan đăng ký kinh doanh: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm:
– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì ngay trong cùng ngày làm việc với ngày nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đã được số hóa, Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để yêu cầu người đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ.
– Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời chuyển bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bản giấy để lưu trữ.
Ngay trong cùng ngày làm việc với ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện số hóa (bản scan) Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chuyển thông tin đến Chi cục Thuế cấp huyện cùng địa bàn thông qua mạng điện tử, kèm bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân (bản scan) của đại diện hộ kinh doanh. Cơ quan thuế: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chi cục Thuế cấp huyện có trách nhiệm:
– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì ngay trong cùng ngày làm việc với ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đã được số hóa, Chi cục Thuế cấp huyện chuyển nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để yêu cầu người đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ.
– Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế, đồng thời chuyển trực tiếp bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và nhận hồ sơ đăng ký thuế bản giấy để lưu trữ.
– Bước 4: Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ đến nhận kết quả (gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ) trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc nhận kết quả qua bưu điện.
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thể nhận trước Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu có nhu cầu.
Cách Thức Thực HiệnTrực tiếp hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thành Phần Hồ Sơ– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo Mẫu quy định tại Phụ lục III-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
– Tờ khai đăng ký thuế (theo Mẫu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính 
– Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình (01 bản/người)
– Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập, phải có
Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh và Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (theo Mẫu quy định tại Phụ lục III-2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 01 
Lệ Phí– Miễn lệ phí: hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
– Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 50.000 (năm mười ngàn) đồng. 
– Trường hợp còn lại: 100.000 (một trăm ngàn) đồng.
Thời Hạn Giải Quyết03 ngày làm việc
Đối Tượng Thực HiệnCơ quan đăng ký kinh doanh, Cá nhân, đại diện hộ gia đình
Cơ Quan Thực HiệnChi cục thuế huyện, thành phố, Thành lập tổ chức kinh tế: Cơ quan đăng ký kinh doanh
Nơi Tiếp Nhận Và Trả Kết QuảBộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân quận-huyện
Kết Quả Thực HiệnGiấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ
Căn Cứ Pháp Lý Của TTHC– Luật Quản lý Thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019.
– Luật Doanh nghiệp 2020.
– Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
– Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Thông tư 40/2021/TT-BTC.
–  Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021
– Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố.
– Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,về ban hành quy chế nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Yêu Cầu Hoặc Điều Kiện Để Thực Hiện TTHC– Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
– Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp các quy định sau:
+ Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: Loại hình “Hộ kinh doanh”; tên riêng của hộ kinh doanh. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.
+ Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
+ Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
+ Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.
– Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định
Dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế
Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Dịch vụ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế của Tư Vấn DNL

Tư Vấn DNL chuyên cung cấp dịch vụ làm giấy phép kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể. Đồng thời có cả dịch vụ thành lập doanh nghiệp như thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài…

Nếu Quý khách hàng đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục xin giấy phép cho hộ kinh doanh gia đình hay tìm một cơ sở uy tín để sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh thì Tư Vấn DNL là nơi không nên bỏ qua. Gọi ngay đến Hotline: 0949883779 của chúng tôi để được các chuyên viên hỗ trợ tư vấn giải đáp các thắc mắc nhé!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one