Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 11/07/2022

Quy đinh về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 11/07/2022.

Ngày 06/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Theo quy định tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ, nhờn được áp dụng từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2012 như sau:

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 11/07/2022

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023 được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/09/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 và Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2022.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *