Hạch toán phạt chậm nộp BHXH

Hạch toán phạt chậm nộp BHXH là định khoản kế toán doanh nghiệp thực hiện khi nhận được thông báo tính lãi chậm nộp của cơ quan BHXH về khoản tiền nộp quá hạn trên 30 ngày trở lên. Trong bài viết này, Tư Vấn DNL sẽ hướng dẫn bạn cách hạch toán tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội.

>>> Hướng dẫn tra cứu kết quả đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cho doanh nghiệp (Mẫu C12-TS)

Hạch toán phạt chậm nộp BHXH
Hạch toán phạt chậm nộp BHXH

Cách hạch toán phạt chậm nộp BHXH

Lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội là một khoản chi phí của doanh nghiệp nhưng không liên quan trực tiếp đến mục đích sản xuất, kinh doanh, quản lý. Do đó, nên hạch toán vào chi phí khác (tài khoản 811) trên sổ sách kế toán.

Khi nhận được quyết định xử phạt của BHXH, kế toán hạch hạch toán như sau:

Nợ TK 811 : Chi phí khác

Có TK 3388 : Các khoản phải nộp khác

Khi nộp tiền phạt, tiền lãi chậm nộp BHXH, kế toán hạch hạch toán:

Nợ TK 3388 : Số tiền đã nộp

Có TK 111, 112: Hình thức nộp tiền

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì tiền phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội không phải là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Vì vậy, khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), doanh nghiệp cần loại trừ.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *