Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là bao nhiêu? Đây là câu hỏi được nhiều cá nhân, doanh nghiệp quan tâm khi tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền. Để hiểu rõ hơn thông tin chi tiết về lệ phí cấp bằng nhãn hiệu, mời các bạn tham khảo bài viết sau:

Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Căn cứ theo Thông tư 263/2016/TT-BTC ban hành ngày 14/11/2016 có quy định Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cụ thể như sau:

 • Lệ phí nộp đơn (gồm cả đơn tách, đơn chuyển đổi) đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là 150.000 đồng.
 • Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là 120.000 đồng.
 • Đối với đơn nhãn hiệu có trên 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ, từ nhóm thứ 2 trở đi phải nộp thêm cho mỗi nhóm là 100.000 đồng.
Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Phí, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (VBBH)

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, và có thể gia hạn được nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.

Để được gia hạn hiệu lực VBBH, trong vòng 06 tháng tính đến ngày VBBH hết hiệu lực chủ VBBH phải nộp đơn yêu cầu gia hạn tại Cục Sở Huux Trí Tuệ. Đơn yêu cầu gia hạn có thể được nộp muộn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày VBBH hết hiệu lực và chủ VBBH phải nộp thêm lệ phí gia hạn hiệu lực muộn. Mức phí được quy định cụ thể như sau:

 • Lệ phí gia hạn hiệu lực: 100.000 đồng/nhóm
 • Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn: 10% lệ phí gia hạn/mỗi tháng nộp muộn
 • Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 đồng/VBBH
 • Phí sử dụng VBBH: 700.000 đồng/nhóm
 • Phí công bố Quyết định ghi nhận gia hạn: 120.000 đồng/đơn
 • Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực VBBH: 120.000 đồng/VBBH

Phí, lệ phí sửa đổi VBBH

 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi VBBH: 160.000 đồng/VBBH
 • Phí công bố Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/đơn
 • Phí đăng bạ Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/VBBH
 • Phí thẩm định lại (nếu yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ): tương ứng với phí thẩm định lần đầu: 550.000 đồng/nhóm

Phí, lệ phí chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Chuyển nhượng quyền SHCN là việc chủ sở hữu chuyển giao quyền SHCN của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng quyền SHCN phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC, người nộp đơn phải nộp các khoản phí, lệ phí chuyển nhương văn bằng bảo hộ quy định như sau:

 • Phí thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng: 230.000 đồng/VBBH
 • Phí tra cứu nhãn hiệu liên kết phục vụ việc thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng: 180.000 đồng/VBBH
 • Phí công bố Quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền SHCN: 120.000 đồng/đơn
 • Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền SHCN: 120.000 đồng/VBBH
 • Phí thẩm định quyền nộp đơn và quy chế sử dụng NH (trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận): 550.000 đồng/đơn
 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp chuyển nhượng một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu): 120.000 đồng/VBBH

Phí, lệ phí cấp phó bản VBBH

 • Phí công bố Quyết định cấp phó bản/cấp lại VBBH: 120.000 đồng/đơn
 • Phí đăng bạ Quyết định cấp phó bản/cấp lại VBBH: 120.000 đồng/VBBH
 • Phí dịch vụ (tạm thời chưa thu, chờ đến khi có quy định cụ thể sẽ thu sau)

Phí, lệ phí yêu cầu chấm dứt hiệu lực VBBH (do chủ văn bằng tuyên bố từ bỏ quyền SHCN)

Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực khi chủ VBBH tuyên bố từ bỏ quyền SHCN. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét và ra Quyết định chấm dứt hiệu lực VBBH kể từ ngày nhận được tuyên bố của chủ VBBH.

 • Lệ phí yêu cầu chấm dứt hiệu lực VBBH: 50.000 đồng/đơn
 • Phí thẩm định yêu cầu chấm dứt hiệu lực VBBH: 180.000 đồng/VBBH
 • Phí công bố Quyết định chấm dứt hiệu lực VBBH: 120.000 đồng/đơn
 • Phí đăng bạ Quyết định chấm dứt hiệu lực VBBH: 120.000 đồng/VBBH
4.8/5 - (16 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *