Mã chương nộp thuế GTGT

Mã chương nộp thuế GTGT áp dụng cho cá nhân, tổ chức mới nhất ban hành theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 /12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mã chương nộp thuế GTGT có vai trò quan trọng trong việc xác định số tiền thuế GTGT phải nộp. Doanh nghiệp và tổ chức kinh tế phải sử dụng đúng mã chương nộp thuế GTGT khi kê khai và nộp thuế GTGT.

Mã chương nộp thuế GTGT

Mã chương thuộc cấp huyệnTên
754Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
755Doanh nghiệp tư nhân
756Hợp tác xã
757Hộ gia đình, cá nhân
758Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ
759Các đơn vị có vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống
760Các quan hệ khác của ngân sách
799Các đơn vị khác
Mã chương nộp thuế GTGT
Mã chương nộp thuế GTGT mới nhất

Tiểu mục thuế GTGT

Mã số MụcMã số Tiểu MụcThuế giá trị gia tăng
17001701Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)
1702Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
1704Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí bán ra trong nước)
1705Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xổ số kiến thiết
1749Hàng hóa, dịch vụ khác

Tổ chức, cá nhân nộp thuế giá trị gia tăng có trách nhiệm ghi mã chương nộp thuế GTGT đúng trên tờ khai thuế giá trị gia tăng (VAT). Trường hợp ghi sai mã chương nộp thuế giá trị gia tăng, người nộp thuế có thể thực hiện tra soát giấy nộp thuế theo Thông tư 80.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về mã chương nộp, tiểu mục thuế giá trị gia tăng, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế Môn bài vui lòng liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *