Mã số hộ kinh doanh là gì?

Mã số hộ kinh doanh được cấp sau khi đăng ký hộ kinh doanh là thuật ngữ mới được định nghĩa theo quy định tại Thông số 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Mời các bạn tham khảo bài viết sau của Tư Vấn DNL để hiểu rõ hơn.

Mã số hộ kinh doanh là gì?

Căn cứ theo khoản 1 điều 5b Thông số 02/2023/TT-BKHĐT, mã số hộ kinh doanh được định nghĩa như sau:

Điều 5b. Mã số hộ kinh doanh

1. Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh. Mã số hộ kinh doanh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số này đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh.

Như vậy, mã số hộ kinh doanh theo quy định mới cũng là mã số thuế của hộ kinh doanh.

Mã số hộ kinh doanh là gì
Mã số hộ kinh doanh là gì?

Quy trình cấp mã số hộ kinh doanh

  • Khi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế;
  • Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế nhận thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh từ hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền sang và tự động kiểm tra sự phù hợp của thông tin theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế.
  • Trường hợp thông tin phù hợp theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động tạo mã số hộ kinh doanh và thực hiện phân cấp cơ quan thuế quản lý đối với hộ kinh doanh; đồng thời truyền các thông tin này sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.
  • Trường hợp thông tin không phù hợp theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động phản hồi về việc thông tin không phù hợp và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh;
  • Trên cơ sở thông tin do Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế cung cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho người thành lập hộ kinh doanh; trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải ra Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Như vậy, mã số hộ kinh doanh cũng tương tự mã số doanh nghiệp được cấp tự động trên hệ thống đăng ký thuế khi làm hồ sơ thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *