Mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2 bên mới nhất

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2 bên mới nhất dành cho cá nhân, công ty có phát sinh các giao dịch liên quan cần cấn trừ công nợ lẫn nhau, đây là hồ sơ chứng từ quan trọng để giải trình với cơ quan thuế, chứng minh nghĩa vụ trả nợ của các bên với nhau ,…. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và “Tải mẫu biên bản bù trừ công nợ phải thu phải trả” để hiểu rõ hơn.

Nội dung mẫu biên bản bù trừ công nợ 2 bên mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–***—–

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

Số:…/…./DNL- MOCONGTY.NET

Hôm nay, ngày….. tháng ….. năm….., tại…………, chúng tôi gồm có:

BÊN A : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DNL
Địa chỉ : [………]
Mã số thuế : [………]
Điện thoại : [………] Fax: [………]
Đại diện : Ông [………] Chức vụ: Giám đốc
Tài khoản Ngân Hàng : [………] tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam CN [………].
(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)


BÊN B : CÔNG TY TNHH MOCONGTY.NET
Địa chỉ : [………]
Mã số thuế : [………]
Điện thoại : [………] Fax: [………]
Đại diện : Ông [………] Chức vụ: Giám đốc
Tài khoản Ngân Hàng : [………] tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam CN [………].
(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

TRƯỜNG HỢP 1:

Sau khi bàn bạc cả 2 bên bên cùng thống nhất và thoả thuận một số nội dung sau:

Tính đến Tháng…/…….. Bên A Còn nợ Bên B số tiền là: …………………………………………………….

Hai bên đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào tiền nợ ……………………………………………………………….

Sau khi cấn trừ khoản công nợ trên thì số nợ bên A nợ bên B còn là………….đ (hoặc hết nợ)

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản được thành lập làm 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm cơ sở hạch toán.

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2 bên
Mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2 bên

TRƯỜNG HỢP 2:

Cùng nhau thoả thuận về việc cấn trừ công nợ như sau:

1./ Tính đến hết ngày……………

– Số bên B còn phải trả bên A là: …………………………..

– Số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A là:…………………..

2./ Hai bên thống nhất cấn trừ khoản tiền bên B còn phải trả bên A với số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A. Sau khi cấn trừ:

– Số tiền bên B còn phải trả bên A là:………….

– Số tiền bên A còn phải trả bên B là:………..

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện./.

TRƯỜNG HỢP 3:

Hai bên A và bên B (sau đây gọi là các bên) thống nhất thoả thuận các nội dung sau:

Điều 1.  Tính đến ngày …./…../2023 số tiền bên B còn phải trả bên A là 500.000.000 đồng

Hai bên đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào tiền nợ 1.200.000.000 đồng mà bên A còn nợ bên B.

Điều 2.  Sau khi cấn trừ khoản công nợ trên thì số tiền mà bên A nợ bên B còn là 700.000.000 đồng

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ để thực hiện./.

TRƯỜNG HỢP 4:

Điều 1. Công nợ phát sinh tăng

Hợp đồng sốHoá đơn sốNgày hoá đơnMặt hàngSố lượng (chiếc)Số tiền phải thanh toánĐã thanh toán
01/HĐMB/HH-HN00000100001/01/2023lược 10000100.000.000 0
Tổng cộng    100.000.000 

Điều 2. Công nợ phát sinh giảm

Theo hợp đồng mua bán số 01/HĐMB/HH-HN đã ký ngày 01/01/2023 thì: “nếu công ty cổ phần Hoa Mai thanh toán tiền mua lược trước ngày 30/11/2023 thì sẽ được chiết khấu 2% trên tổng số tiền thanh toán; 

Điều 3. Cấn trừ công nợ

Hai bên đồng ý bù trừ công trừ công nợ như sau” Số tiền chiết khấu thanh toán (2.000.000) sẽ được cấn trừ vào số tiền còn phải thanh toán khi bên mua thanh toán cho bên bản. 

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tải mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2 bên mới nhất

BIỂU MẪU

Tải mẫu biên bản cấn trừ công nợ

Trên đây là chia sẻ về mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2 bên mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu phụ lục hợp đồng cấn trừ công nợ.

Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Nếu bạn thấy bài viết hay, hữu ích hãy đánh giá bài viết và chia sẻ để ủng hộ mình nhé.

Tìm kiếm có liên quan

Tải mẫu biên bản cấn trừ công nợ 3 bên

Tại mẫu biên bản bù trừ công nợ

Mẫu biên bản bù trừ công nợ 2 bên

Mẫu biên bản bù trừ công nợ phải thu phải trả

Biên bản bù trừ công nợ

Phụ lục hợp đồng cấn trừ công nợ

Mẫu biên bản bù trừ công nợ tiếng Anh

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ song ngữ

Mẫu biên bản đối chiếu và bù trừ công nợ

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *