Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng mới nhất

Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng mới nhất áp dụng cho đến khi có thông báo mới. Mỗi Giấy đi đường QRCode được cấp có giá trị không quá 07 ngày. Việc làm giấy đi đường qua hệ thống online được tiến hành một cách dễ dàng thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng mới nhất

Mẫu Giấy đi đường của doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp phát hành và Mẫu Giấy đi đường của doanh nghiệp ngoài Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp phát hành.

Mẫu Giấy đi đường của doanh nghiệp
Mẫu Giấy đi đường của doanh nghiệp

Hướng dẫn cấp Giấy đi đường QR Code thuộc lĩnh vực Công Thương

Căn cứ Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 5689/UBND-KGVX ngày 03 tháng 9 năm 2021 của UBND thành phố về việc hướng dẫn triển khai thực hiện cấp Giấy đi đường QR Code;

Theo Công văn số 2552/STTT-CNTT ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn sử dụng Ứng dụng quản lý, cấp Giấy đi đường QRCode;

Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện việc cấp Giấy đi đường QRCode cho các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương như sau:

Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng mới nhất
Hướng dẫn đăng ký mẫu giấy đi đường Đà Nẵng mới nhất

I. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/9/2021 cho đến khi có thông báo mới. Mỗi Giấy đi đường QRCode được cấp có giá trị không quá 07 ngày.

2. Đối tượng

a) Các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, chuỗi siêu thị mini; các công ty thương mại đầu mối lớn cung ứng lương thực, thực phẩm và một số hàng hóa thiết yếu: bố trí tối đa 100% số người làm việc tại đơn vị;

b) Tiểu thương tại 04 chợ trực thuộc Sở Công Thương;

c) Các kho và cửa hàng xăng dầu; kho, trạm nạp, tổng đại lý/thương nhân mua bán LPG (ngoài KCN cao và các khu công nghiệp): bố trí tối đa 30% số người làm việc;

d) Các đơn vị điện lực trực thuộc EVN (Tổng Công ty Điện lực miền Trung và các đơn vị trực thuộc; Truyền tải điện 2 và các đơn vị trực thuộc: bố trí tối đa 30% số người làm việc;

đ) Các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp: bố trí tối đa 30% số người làm việc; trường hợp đảm bảo điều kiện thực hiện “03 tại chỗ”, bố trí tối đa 50% số người làm việc.

Sở Công Thương phê duyệt việc cấp Giấy đi đường QRCode theo danh sách đơn vị (đính kèm từ Phụ lục 01 đến Phụ lục 08).

3. Phạm vi áp dụng

a) Giấy đi đường QRCode cấp cho cá nhân tham gia giao thông (đi làm việc) với phương tiện sử dụng; thực hiện nhiệm vụ theo đúng nội dung đã đăng ký và được phê duyệt; di chuyển theo nguyên tắc “01 cung đường – 02 điểm đi/đến và ngược lại”;

b) Giấy đi đường QRCode chỉ sử dụng trong phạm vi vùng xanh và vùng vàng; không áp dụng trong vùng đỏ.

II. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀO HỆ THỐNG ĐỂ CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG QRCODE

1. Quy trình đăng ký, phê duyệt, cấp, in Giấy đi đường QRCode

a) Các đơn vị theo quy định tại khoản 2, mục I Công văn này có nhu cầu được cấp Giấy đi đường QRCode, đăng ký trực tuyến trên trang ứng dụng https://giaydiduong.danang.gov.vn để được phê duyệt, cấp Giấy đi đường QRCode theo Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống phát hành, quản lý thẻ QR Code (dành cho tổ chức, Doanh nghiệp, hộ kinh doanh) đính kèm;

b) Sở Công Thương phê duyệt danh sách nhân viên đăng ký của đơn vị tại địa chỉ https://etiket.danang.gov.vn;

c) Sau khi được Sở Công Thương phê duyệt thì các đơn vị được cấp mật khẩu đăng nhập theo email đăng ký chung của đơn vị; đăng nhập vào hệ thống để nhập dữ liệu của nhân viên cần đăng ký và tự in Giấy đi đường gửi cho người sử dụng.

2. Trách nhiệm của các đơn vị đăng ký cấp Giấy đi đường QR Code

a) Các đơn vị và cá nhân liên quan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, sử dụng Giấy đi đường QRCode không đúng đối tượng, mục đích; quản lý chặt chẽ các nhân viên theo danh sách đã được cấp (lộ trình, thời gian di chuyển, tuân thủ 5K và các quy định khác trong công tác phòng, chống dịch);

b) Chịu trách nhiệm thu hồi ngay các Giấy đi đường QRCode còn hiệu lực của nhân viên khi nhân viên đó hết nhiệm vụ;

c) Khi in giấy, in 02 bản; cấp cho nhân viên 01 bản để sử dụng (gấp đôi và sử dụng loại thẻ dây đeo, đeo thẻ trước ngực để phục vụ kiểm tra, kiểm soát), 01 bản lưu tại đơn vị, doanh nghiệp để phục vụ kiểm tra, thanh tra (nếu có);

d) Cung cấp đầy đủ giấy tờ bảo hiểm xã hội của đơn vị theo danh sách nhân viên đã được cấp để các cơ quan thẩm quyền giám sát, hậu kiểm việc thực hiện Giấy đi đường QR Code được cấp (khi có yêu cầu)./.

Hướng dẫn đăng ký giấy đi đường đà nẵng

Nguồn: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

3/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *