Mức đóng BHYT học sinh sinh viên từ ngày 01/7/2023

Từ ngày 01/7/2023, với việc tăng lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên có sự thay đổi.

Mức đóng BHYT học sinh sinh viên từ ngày 01/7/2023

Theo Khoản 4, Điều 12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Điều 4, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Mức đóng BHYT học sinh sinh viên từ ngày 01/7/2023
Mức đóng BHYT học sinh sinh viên từ ngày 01/7/2023

Cụ thể, mức đóng BHYT hàng tháng của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV tự đóng 70%).

Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy mức đóng BHYT của HSSV bằng: 4,5% x 1.800.000 đồng x 12 tháng = 972.000 đồng/năm. Trong đó, số tiền HSSV thực đóng là 680.400 đồng/năm (do đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng).

Mức đóng BHYT HSSV theo các mốc thời gian như sau:

Phương thứcHọc sinh, sinh viên đóng 70%Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%Tổng mức đóng bảo hiểm y tế
03 tháng170.10072.900243.000
06 tháng340.200145.800486.000
09 tháng510.300218.700729.000
12 tháng680.400291.600972.000

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *