Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại TPHCM năm 2024

Danh sách Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại TPHCM năm 2024

Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của năm 2024 tại TP Hồ Chí Minh.

Để thuận tiện cho người tham gia BHYT có nhu cầu đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành Phố thông báo danh sách các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT các tỉnh/ thành khác năm 2024 (Đính kèm danh sách)

Thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT; Nghị Định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Danh sách KCB bn đầu tại TPHCM năm 2024
Danh sách KCB bn đầu tại TPHCM năm 2024

Để thuận tiện cho người tham gia BHYT có nhu cầu đăng ký KCB ban đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố thông báo danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho người tham gia BHYT các tỉnh/thành khác năm 2024 (đính kèm danh sách). BHXH thành phố Hồ Chí Minh đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố hướng dẫn cho người tham gia BHYT được biết để lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu đúng quy định.

Nội dung Danh sách khám chữa bệnh năm 2024 TPHCM

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *