Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH 1 thành viên, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH 2 thành viên, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần bên dưới.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng năm 2021
Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Nội dung mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu tham khảo

TÊN CÔNG TYCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 01/QĐ—-oo0oo—-
……….., ngày … tháng …. năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm kế toán trưởng)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TƯ VẤN DNL

  • Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020.
  • Căn  cứ  giấy  chứng  nhận  ĐKKD  của  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  ………………….  số ………………… cấp ngày ……………………….
  • Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.
  • Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm: …………………………………………..    Giới tính: ……………..

Singh ngày: ……………….                 Dân tộc:  ……………               Quốc tịch: ……………….

Số CMND/CCCD: ………….      Ngày cấp: ……………      Nơi cấp: ……………..

Địa chỉ thường trú: ………………………… ………………………… …………………………

Địa chỉ liên lạc: ………………………… ………………………… …………………………

Giữ chức vụ: kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày ký quyết định .

Điều 2: Mức lương khởi điểm được hưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy chế Công ty 
Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn

  • Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán.
  • Giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống kế toán công ty.
  • Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc trên cương vị kế toán.

Điều 4Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) có tên tại điều 1 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này..

Nơi nhận:                                                       
Như điều 4 : để chấp hành;                      
Chi cục thuế….. (kèm theo HS đăng ký thuế);
Lưu văn phòng Công ty./.
………………………., ngày … tháng …. năm 2024
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán

BIỂU MẪU

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Download mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng đơn giản mới nhất. Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dịch vụ thành lập công ty Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Tìm kiếm có liên quan

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng file Word

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Quy định bổ nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

Tại mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng đơn gian

Tài mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mầm non

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tiểu học

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp

Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH MTV

4.8/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *