Mẫu số 24/ĐK-TCT: thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mới nhất năm 2022

Mẫu số 24/ĐK-TCT thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mới nhất năm 2022 theo Thông tư 105/2020/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế. Các biểu mẫu kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/01/2021 sẽ thay thế các mẫu biểu trước đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế Mẫu 24 Thông tư 105 bên dưới.

Mẫu số 24/ĐK-TCT thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mới nhất năm 2021

Nội dung mẫu thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (Mẫu số 24/ĐK-TCT thông tư 105)

 

Mẫu số: 24/ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

____________

Số: ………

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

…., ngày… tháng … năm …

 

 

THÔNG BÁO

Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

_____________

  1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp):
  2. 2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………
  3. 3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã): ……………..
  4. 4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế): ……………………
  5. 5. Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

  1. 6. Hồ sơ đính kèm: …………………….

…………………………………………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

 

Nơi nhận:

CQT quản lý;

Lưu: VT

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Ghi chú:

Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

Tải về mẫu thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thông tư 105

Tải mẫu số 24/đk-tct thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế file world Tại đây

Tải về thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (Mẫu số: 24/ĐK-TCT) file pdf tại đây

Cách điền mẫu số 24/đk-tct

Mẫu 24 thông tư 105

Trên đây là chia sẻ về mẫu số 24/ĐK-TCT thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mới nhất năm 2022 của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp mới nhất năm 2022. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Tìm kiếm có liên quan

mẫu 24/đk-tct file word
mẫu số 24/đk-tct thông tư 105/2020
Mẫu hủy mã số thuế cá nhân
cách điền mẫu số 24/đk-tct
Chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Công văn xin đóng mã số thuế
Chấm dứt mã số thuế cá nhân
Mẫu 24 chấm dứt hiệu lực mã số thuế
tải mẫu 24/đk-tct
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
Số điện thoại (để nhận phản hồi qua điện thoại)
Địa chỉ email (để nhận phản hồi qua email)
Tỉnh/Thành phố đăng ký dịch vụ
Số điện thoại (để nhận phản hồi qua điện thoại)
Địa chỉ email (để nhận phản hồi qua email)
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Bạn cần hỗ trợ tư vấn, hãy để lại bình luận.x