Thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, điều chỉnh thông tin mới nhất

Thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng và thay đổi thông tin, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH mới nhất. Mời các bạn tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn.

Thủ tục cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời)

Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

 • Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, điều chỉnh thông tin mới nhất năm 2021
Thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, điều chỉnh thông tin mới nhất năm 2021

Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

a) Người tham gia

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01).
 • Phiếu giao nhận hồ sơ 607

b) Đơn vị:

 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • Phiếu giao nhận hồ sơ 607

Cách nộp hồ sơ cấp lại sổ BHXH

Người tham gia:

Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan BHXH, Trung tâm Phục vụ HCC các cấp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Trường hợp giao dịch điện tử: cá nhân đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Đơn vị sử dụng lao động:

Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch điện tử. 

Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: Đơn vị lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Thời hạn cấp sổ BHXH

 • Cấp mới: Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 • Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.
 • Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 • Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Nhận kết quả hồ sơ cấp lại sổ BHXH

Người tham gia nhận sổ BHXH, thẻ BHYT, tờ rời tại cơ quan BHXH hoặc Trung tâm Phục vụ HCC các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;

Đơn vị nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc Trung tâm Phục vụ HCC các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trên đây là chia sẻ về thủ tục cấp lại sổ BHXH và cách nộp hồ sơ cấp lại BHXH mới nhất năm 2021 của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục cấp lại sổ BHXH bị mất 2021 mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *