Hồ sơ, thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021 theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg

Thủ tướng ban hành Quyết định 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mời các bạn tam khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn về đối tượng, hồ sơ cũng như thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021.

Đối tượng giảm tiền thuê đất năm 2021

Theo quyết định, các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm (người thuê đất) sẽ được giảm tiền thuê đất.

Quyết định quy định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất thuộc các đối tượng nêu trên, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021
Thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021

Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2021

Để được giảm tiền thuê đất, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ giảm tiền thuê đất bao gồm những nội dung sau:

– Bản chính Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của người thuê đất.

Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định.

– Bản sao Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021

– Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định này Quyết định này.

– Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định trên, không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ , cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê: đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

– Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2021 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Qua bài viết trên Tư Vấn DNL đã thông tin chi tiết Hồ sơ, thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021 theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg. Hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn  thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *