Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Tư Vấn DNL sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích về giới hạn, quy định về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam, cũng như cách xác định tỷ lệ sở hữu vốn trong bài viết này. Thông tin này chắc chắn sẽ giúp ích cho nhà đầu tư nước ngoài khi chuẩn bị đầu tư Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần hoặc mua phần vốn góp.

Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam được xác định theo ngành nghề kinh doanh. Cụ thể, đối với một số ngành nghề kinh doanh nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối thì tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49%; đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập hoặc góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam được quy định như sau:

 • Đối với doanh nghiệp tư nhân: Nhà đầu tư nước ngoài không được phép góp vốn.
 • Đối với công ty hợp danh: Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép góp vốn dưới hình thức thành viên hợp danh góp vốn.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn 100% vốn điều lệ.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn tối đa 51% vốn điều lệ.
 • Đối với công ty cổ phần: Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn tối đa 49% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, có một số ngành nghề kinh doanh có quy định tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định chung. Ví dụ:

 • Ngành ngân hàng: Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn tối đa 30% vốn điều lệ.
 • Ngành bảo hiểm: Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn tối đa 49% vốn điều lệ.
 • Ngành viễn thông: Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn tối đa 49% vốn điều lệ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài đối với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể, nhà đầu tư có thể tham khảo quy định của pháp luật về đầu tư tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2020
 • Nghị định số 31/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư
 • Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 31/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư

Trên đây là bài viết về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập hoặc góp vốn tại Việt Nam. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *