Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn theo Luật doanh nghiệp 2020.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Khái niệm và đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2020.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được chia thành hai loại như sau: Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH do các cá nhân hoặc tổ chức thành lập và chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với mức vốn đã đăng ký.

Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phần.

Cong ty trach nhiem huu han la gi
Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh là gì ?

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh là: Limited Liability Company (được viết tắ là LLC ) hay Company Limited (được viết tắt là Co.,Ltd).

Tên Công ty trách nhiệm hữu hạn bằng tiếng anh được đặt như sau:

Ví dụ tên công ty bao gồm loại hình doanh nghiệp + Lĩnh vực hoạt động + Tên riêng

  • Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DNL
  • Tên tiếng anh: DNL CONSULTING SERVICE COMPANY LIMITED
  • Tên viết tắt: DNL SERVICE CO.,LTD

Ví dụ về công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm loại hình doanh nghiệp + Tên riêng

  • Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH DNL
  • Tên tiếng anh: DNL COMPANY LIMITED
  • Tên viết tắt: DNL CO.,LTD

Đặc điểm khác nhau công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên (1tv)Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (2tv)
Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật doanh nghiệp 2020
Ưu điểm:
– Công ty TNHH 1tv có tư cách pháp nhân
– Tài sản chủ sở hữu tách biệt với tài sản công ty
– Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty
– Chủ sở hữu công ty có quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác
– Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác
– Chủ sở hữu công ty có quyền thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành thủ tục giải thể hoạc phá sản.
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật doanh nghiệp.
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.
Ưu điểm:
– Có tư cách pháp nhân
– Tài sản thành viên tách biệt rõ ràng với tài sản công ty
– Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với phần vốn góp của mình
– Hội đồng thành viên có thể thuê Giám đốc với nhiệm kỳ tối đa 5 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty
– Tổ chức, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và được pháp luật bảo vệ.
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật doanh nghiệp
– Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
– Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định
Nhược điểm:
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần.
– Muốn huy động thêm vốn phải chuyển đổi sang Công ty TNHH 2TV hoặc công ty cổ phần
Nhược điểm:
– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần.
– Số lượng thành viên không được quá 50. Nếu muốn tăng thêm phải chuyển đổi loại hình sang công ty cổ phần
Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
1. Giấy đề nghị thành lập cty TNHH 1TV.
2. Điều lệ thành lập công ty TNHH 1TV.
3. Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu: Chủ sở hữu, giám đốc công ty
4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. (Nếu có)
5. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (Nếu có)
Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:
1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 2TV .
2. Điều lệ thành lập công ty TNHH 2TV .
3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
4. Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu: các thành viên, giám đốc công ty
5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. (Nếu có)
6. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (Nếu có)

Trên đây là các chia sẻ về Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn Luật doanh nghiệp 2020 của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về công ty tnhh. Quý khách hàng có thắc mắc cần tư vấn thêm hoặc cần hướng dẫn về các thủ tục thành lập công ty TNHH vui lòng liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *