Giải thể chi nhánh phụ thuộc mới nhất 2024

Thủ tục giải thể chi nhánh phụ thuộc cùng tỉnhthủ tục giải thể chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh mới nhất năm 2023. Sau một thời gian chi nhánh hoạt động không hiệu quả, không đạt được mục tiêu đề ra thì công ty có thể lựa chọn giải thể chi nhánh để tiết kiệm chi phí. Để hiểu rõ hơn về hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc như thế nào ? Mời các bạn tham khảo bài viết “Chấm dứt hoạt động của chi nhánh phụ thuộc” của Tư Vấn DNL để hiểu rõ hơn.

Điều kiện giải thể chi nhánh phụ thuộc

Theo quy định tại Điều 213 Luật Doanh nghiệp năm 2020, điều kiện để giải thể chi nhánh công ty như sau:

 • Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.
 • Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.
 • Chi nhánh doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Quy trình giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc

Để thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc cần tiến hành theo các bước sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ giải thể chi nhánh phụ thuộc – khóa mã số thuế đến Cơ quan thuế quản lý chi nhánh.
 • Bước 2: Hoàn tất các nghĩa vụ thuế của chi nhánh phụ thuộc
 • Bước 3: Hoàn tất nghĩa vụ Bảo hiểm xã hội của chi nhánh phụ thuộc (Nếu có)
 • Bước 4: Trả con dấu chi nhánh phụ thuộc hoặc xác nhận không sử dụng dấu ở cơ quan công an.(Nếu có)
 • Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể chi nhánh phụ thuộc và hoàn trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Sở KH&ĐT

Hồ sơ, thủ tục giải thể chi nhánh phụ thuộc

Thủ tục giải thể chi nhánh phụ thuộc tại Cơ quan thuế

1/ Hồ sơ giải thể chi nhánh nộp cơ quan thuế

Để tiến hành thủ tục đóng mã số thuế chi nhánh, doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ như sau:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế chi nhánh (Mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.)
 • Quyết định giải thể chi nhánh phụ thuộc và biên bản họp giải thể chi nhánh phụ thuộc
  • Chủ sở hữu đối với Công ty TNHH 1 thành viên
  • Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên
  • Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần
 • Bản sao Giấy phép kinh doanh của chi nhánh.
 • Công văn xin xác nhận không nợ thuế.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu không phải người đại diện pháp luật thực hiện).

2/ Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế tới Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh.

3/ Thời hạn giải quyết:

 • Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan thuế ra Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm Thủ tục đóng mã số thuế chi nhánh phụ thuộc đồng thời chuyển trạng thái mã số thuế của chi nhánh sang trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.
 • Cơ quan thuế sẽ kiểm tra tình hình của chi nhánh như: nộp đầy đủ tờ khai, báo cáo và không nợ thuế,… Nếu chi nhánh đã thực hiện đầy đủ Cơ quan thuế sẽ xác nhận chi nhánh đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế.

4/ Kết quả nhận được: Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho chi nhánh.

Thủ tục trả con dấu tròn chi nhánh tại Cơ quan công an (Nếu có)

Đối với những chi nhánh được thành lập trước ngày 01/07/2015 và có sử dụng con dấu được cấp bởi Cơ quan công an thì doanh nghiệp phải làm thủ tục trả lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của chi nhánh cho cơ quan công an.

1/ Hồ sơ trả con dấu tròn chi nhánh cho cơ quan công an bao gồm:

 • Công văn xin trả lại con dấu tròn chi nhánh phụ thuộc để giải thể
 • Quyết định và biên bản họp về việc trả con dấu chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
  • Chủ sở hữu đối với Công ty TNHH 1 thành viên
  • Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên
  • Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần
 • Bản sao giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư, quyết định thành lập của cơ quan tổ chức
 • Bản chính đăng ký mẫu dấu cũ do cơ quan công an cấp
 • Giấy giới thiệu trả dấu kèm theo giấy tờ cá nhân của người đi trả dấu

2/ Cơ quan thực hiện: Việc trả dấu thực hiện tại cơ quan cấp mẫu dấu thường là PC64 – Phòng CS QLHC về TTXH thuộc công an tỉnh thành phố, một số trường hợp trả dấu tại Bộ Công An (Cơ quan nào cấp đăng ký mẫu dấu thì sẽ trả tại cơ quan đó)

3/ Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ trả dấu theo quy định nộp tại cơ quan công an nơi cấp con dấu
 • Bước 2: Sau khi nộp hồ sơ người thực hiện trả dấu nhận giấy hẹn của cơ quan công an
 • Bước 3: Trong vòng 3 ngày làm việc (theo giấy hẹn) mang con dấu đến để cơ quan công an tiến hành thu hồi và hủy con dấu

4/ Kết quả của thủ tục trả dấu: Biên bản về việc hủy/thu hồi con dấu tròn chi nhánh

Thủ tục giải thể chi nhánh phụ thuộc tại Sở KH&ĐT

Sau khi nhận được thông báo khóa mã số thuế và trả con dấu, thì doanh nghiệp cần tiến hành nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh lên Sở kế hoạch và đầu tư.

1/ Hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.
 • Quyết định giải thể chi nhánh.
 • Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh ( công ty TNHH 2 thành viên, Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần)
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Xác nhận đã trả dấu hoặc không sử dụng con dấu của công an (nếu có).
 • Bản scan giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh
 • Bản scan Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho chi nhánh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao (nếu có)

2/ Cách nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty:

 • Nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh phụ thuộc công ty trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh phụ thuộc công ty qua dịch vụ bưu chính;
 • Nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh phụ thuộc công ty qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

3/ Thời hạn giải quyết: Trong vòng 5 ngày làm việc cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

4/ Kết quả nhận được: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

Dịch vụ giải thể chi nhánh phụ thuộc của Tư Vấn DNL

Khi sử dụng dịch vụ giải thể chi nhánh công ty tại Tư Vấn DNL, quý doanh nghiệp sẽ tối ưu chi phí và tiết kiệm tối đa thời gian đối với các yêu cầu thủ tục pháp lý phức tạp của cơ quan thuế và Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT, cụ thể Tư Vấn DNL sẽ thay quý doanh nghiệp hoàn thành các công việc dưới đây:

 • Tư vấn miễn phí các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh phụ thuộc;
 • Soạn quyết định giải thể chi nhánh công ty và tất cả giấy tờ liên quan đến việc giải thể;
 • Soạn chi tiết danh sách các khoản nợ (bao gồm thông tin chủ nợ, khoản nợ đã thanh toán/chưa thanh toán, nợ thuế, nợ BHXH…);
 • Thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các nghĩa vụ thuế khác tại cơ quan thuế;
 • Làm thủ tục thông báo công bố giải thể chi nhánh doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia;
 • Đại diện công ty nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT;
 • Đại diện công ty thực hiện thủ tục hủy con dấu tại cơ quan công an;
 • Đại diện công ty hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;
 • Bàn giao kết quả giải thể chi nhánh phụ thuộc công ty tận nơi cho khách hàng.

>>> Tham khảo thêm: Chi phí giải thể chi nhánh phụ thuộc công ty

Lưu ý: Tùy vào từng cơ quan thuế mà thời gian có thông báo giải thể chi nhánh và khóa mã số thuế từ 10 – 25 ngày.

Trên đây là chia sẻ về thủ tục giải thể chi nhánh phụ thuộc mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước giải thể chi nhánh công ty. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

0949883779 Đăng ký tư vấn

Phí dịch vụ giải thể chi nhánh phụ thuộc hết bao nhiêu tiền?

Phí dịch vụ giải thể chi nhánh phụ thuộc tại Tư Vấn DNL chỉ từ 1.000.000đ

Thời hạn nộp hồ sơ giải thể chi nhánh phụ thuộc mất bao lâu?

Tùy vào từng tình hình phát sinh của mỗi chi nhánh thời gian giải thể sẽ khác nhau, thơi gian giao động từ 25 – 45 ngày.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *