Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh năm 2022

Phụ lục III-1: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể năm 2021.

>>> Bảng giá thành lập Hộ kinh doanh

>>> Cách đăng ký Hộ kinh doanh cá thể

>>> Cách tính thuế Hộ kinh doanh cá thể mới nhất năm 2022

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Nội dung giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Phụ lục III-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-oo0oo—-

 

……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………….. Giới tính: ….

Sinh ngày: ….. /….. /…… Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………….

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:       

Chứng minh nhân dânCăn cước công dân
Hộ chiếuLoại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……………………………………………

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ……………………. Email (nếu có): …………………………

Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ……………………………… Fax (nếu có): ………………….

Email (nếu có): …………………………………… Website (nếu có): …………….

3. Ngành, nghề kinh doanh[1]: ……………………………………………………….

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): ………………………………………………………………

5. Số lượng lao động (dự kiến): …………………………………………………………

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Cá nhânCác thành viên hộ gia đình

7. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh:

STTHọ tênNgày, tháng, năm sinhGiới tínhQuốc tịchDân tộcĐịa chỉ liên lạcĐịa chỉ thường trúSố, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ chứng thực của cá nhânChữ ký
12345678910
          

Tôi Xin cam kết:

– Bản thân và các thành viên hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập) không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

   CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)[2][1] – Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

– Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

– Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

[2] Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể 2021

Tải về giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể Phụ lục III-1

Cách điền giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Sau khi tải mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, các bạn điền đầy đủ các thông tin theo 2 mục như sau

Cách điền thông tin cá nhân của chủ hộ kinh doanh

 • Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A
 • Giới tính: Nam
 • Sinh ngày: 20/01/1994          Dân tộc:Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
 • Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:   Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu
 • Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 123456789
 • Ngày cấp: 21/07/2016    Nơi cấp: Công an Tỉnh / Thành phố
 • Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…
 • Địa chỉ thường trú: 567/107/6 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ liên lạc: 567/107/6 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại (nếu có): ……………………. Email (nếu có): …………………………

Cách điền nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 • Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN A hoặc HỘ KINH DOANH TƯ VẤN DNL
 • Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 567/107/6 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh. (Địa chỉ hộ kinh doanh dự kiến thành lập)
 • Điện thoại (nếu có): 0949 883 779. (Lưu ý: thông tin số điện thoại là bắt buộc)
 • Fax (nếu có): ………………….
 • Email (nếu có): ……………………………………
 • Website (nếu có): https://mocongty.net
 • Ngành, nghề kinh doanh:

+ Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

+ Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

+ Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ví dụ: Kinh doanh tạp hóa, kinh doanh quán ăn, kinh doanh quán cà phê,…

 • Vốn kinh doanh: 50.000.000VNĐ. Tùy theo số vốn thực tế chủ hộ kinh doanh đầu tư
 • Số lượng lao động (dự kiến): 01 .Tùy theo số lao động dự kiến của chủ hộ kinh doanh đầu tư
 • Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

+ Chọn cá nhân nếu hộ kinh doanh chi do 1 người thành lập

+ Chọn các thành viên hộ gia đình: nếu có thêm các thành viên khác cùng góp vốn mở hộ kinh doanh

 • Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh: Liệt kê đầy đủ thông tin các thành viên gia đình cùng nhau góp vốn kinh doanh
STTHọ tênNgày, tháng, năm sinhGiới tínhQuốc tịchDân tộcĐịa chỉ liên lạcĐịa chỉ thường trúSố, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ chứng thực của cá nhânChữ ký
12345678910
          

Sau khi điền đầy đủ thông tin các bạn kiểm tra kỹ lại 1 lần sau đó in ra ký tên chủ hộ và các thành viên (nếu có) kềm theo CMND/CCCD/Hồ chiếu sao y công chứng nộp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND Tỉnh/ Thành phố nơi hộ kinh doanh dự kiến thành lập.

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể của Tư vấn DNL

Trên đây là toàn bộ giải đáp của chúng tôi về vấn đề các thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể mới nhất năm 2021 để bạn có thể tự mình thực hiện các thủ tục. Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0949 883 779 để được tư vấn trực tiếp.

Nếu các bạn đang có ý định thành lập hộ kinh doanh mà cảm thấy thủ tục hành chính quá rườm rà và phức tạp thì có thể tham khảo sử dụng dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể của Tư Vấn DNL để tiết kiện thời gian.

Chi phí đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Tư Vấn DNL

Tổng chi phí cho Tư Vấn DNL đăng ký giấy phép hộ kinh doanh cá thể chỉ 1.200.000 đồng, không phát sinh chi phí khác, bao gồm:

 • Lệ phí đăng ký kinh doanh 2021;
 • Phí dịch vụ soạn toàn bộ hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể;
 • Phí dịch vụ liên hệ khách hàng ký hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể;
 • Phí dịch vụ nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể;
 • Phí dịch vụ để Tư Vấn DNL nhận kết quả và liên hệ khách hàng bàn giao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Phí dịch vụ công chứng ủy quyền cho Tư Vấn DNL thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước.

Trên đây là chia sẻ về mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2021. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

5/5 - (2 bình chọn)
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
Số điện thoại (để nhận phản hồi qua điện thoại)
Địa chỉ email (để nhận phản hồi qua email)
Tỉnh/Thành phố đăng ký dịch vụ
Số điện thoại (để nhận phản hồi qua điện thoại)
Địa chỉ email (để nhận phản hồi qua email)
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Bạn cần hỗ trợ tư vấn, hãy để lại bình luận.x