Mã CPC 861 dịch vụ pháp lý

Mã CPC 861 dịch vụ pháp lý, không bao gồm: tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt Nam; Dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam.

Căn cứ pháp lý mã CPC 861

 • WTO, FTAs, AFAS
 • Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Luật sư, số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012
 • Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung, số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009

Điều kiện đăng ký mã CPC 861 dịch vụ pháp lý

1. WTO, FTAs, AFAS

a) Hình thức đầu tư:

Tổ chức luật sư nước ngoài (là tổ chức của luật sư hành nghề do một hoặc nhiều luật sư hoặc công luật nước ngoài thành lập ở nước ngoài dưới bất kỳ hình thức công ty thương mại nào, kể cả hãng luật, công ty luật TNHH, công ty luật cổ phần) được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

 • Chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài.
 • Công ty con của tổ chức luật sư nước ngoài.
 • Công ty luật nước ngoài (là tổ chức do một hoặc nhiều tổ chức luật sư nước ngoài thành lập tại Việt Nam với mục đích hành nghề luật ở Việt Nam).
 • Công ty hợp danh giữa tổ chức luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.
 • Hiện diện thương mại của tổ chức luật sư nước ngoài được phép tư vấn luật Việt Nam nếu luật sư tư vấn đã tốt nghiệp đại học luật của Việt Nam và đáp ứng được các yêu cầu áp dụng cho luật sư hành nghề tương tự của Việt Nam.

b) Phạm vi hoạt động:

Tổ chức luật sư nước ngoài được phép cung cấp các loại hình dịch vụ pháp lý, ngoại trừ:

 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt Nam;
 • Dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam.

2. Pháp luật Việt Nam

a) Hình thức đầu tư:

 • Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài.
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh.
 • Công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

b) Phạm vi hoạt động:

 • Thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác.
 • Không được cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam hoặc thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam.
 • Không được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp.

c) Nhà đầu tư nước ngoài: đã được thành lập và đang hành nghề luật sư hợp pháp tại nước ngoài.

Mã CPC 861 Dịch vụ pháp lý
Mã CPC 861 Dịch vụ pháp lý

Chi tiết mã ngành CPC 861

CPC 8611: Dịch vụ đại diện và tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực luật pháp khác nhau

CPC 86111: Dịch vụ đại diện và tư vấn pháp lý đối với luật hình sự

Dịch vụ đại diện và tư vấn pháp lý trong quá trình kiện tụng và dịch vụ soạn thảo văn bản pháp luật liên quan tới luật hình sự. Nhìn chung, dịch vụ này liên quan tới việc bảo vệ thân chủ trước cơ quan xét xử trong trường hợp phạm tội hình sự. Tuy nhiên, dịch vụ này cũng có thể bao gồm việc đóng vai trò là người xét xử trong trường hợp vi phạm hình sự khi các cơ quan thực thi pháp luật tư được chính phủ thuê trên cơ sở trả phí. Cũng bao gồm dịch vụ bào chữa trong trường hợp xét xử trước tòa và các công việc pháp lý ngoài phạm vi tòa, bao gồm nghiên cứu và các công việc khác để chuẩn bị cho một vụ việc hình sự (ví dụ nghiên cứu văn bản pháp luật, phỏng vấn nhân chứng, rà soát chính sách và các báo cáo khác), và thực hiện các công việc sau quá trình xét xử liên quan tới luật hình sự.

CPC 86119: Dịch vụ tư vấn và đại diện trong quá trình xét xử tòa án liên quan tới các lĩnh vực luật pháp khác

Dịch vụ tư vấn và đại diện trong quá trình tố tụng tòa án và soạn thảo các văn bản pháp luật liên quan tới các luật khác với luật hình sự.

Dịch vụ đại diện thường bao gồm việc đóng vai trò là bên nguyên thay mặt khách hàng hoặc bảo vệ khách hàng khỏi bị xét xử. Các dịch vụ này cũng bao gồm bào chữa trong trường hợp xét xử trước tòa và các công việc pháp lý ngoài phạm vi tòa, bao gồm nghiên cứu và các công việc khác để chuẩn bị cho một vụ việc hình sự (ví dụ nghiên cứu văn bản pháp luật, phỏng vấn nhân chứng, rà soát chính sách và các báo cáo khác), và thực hiện các công việc sau quá trình xét xử liên quan tới luật khác luật hình sự.

CPC 8612 Dịch vụ tư vấn và đại diện trong quá trình tố tụng của các cơ quan, ủy ban tương tự tòa án

Dịch vụ đại diện và tư vấn pháp lý trong quá trình kiện tụng và dịch vụ soạn thảo văn bản pháp luật liên quan tới thủ tục tố tụng. Nhìn chung, dịch vụ này liên quan tới việc bảo vệ thân chủ trước cơ quan luật pháp (ví dụ một tòa án hành chính). Cũng bao gồm dịch vụ bào chữa trong trường hợp xét xử trước cơ quan có thẩm quyền khác với tòa án và các công việc pháp lý liên quan, bao gồm nghiên cứu và các công việc khác để chuẩn bị cho một vụ việc không thuộc phạm vi tòa án (ví dụ nghiên cứu văn bản pháp luật, phỏng vấn nhân chứng, rà soát chính sách và các báo cáo khác), và thực hiện các công việc sau quá trình xét xử.

CPC 8613 Dịch vụ tập hợp và chứng nhận văn bản pháp lý

Chuẩn bị, soạn thảo và chứng nhận các văn bản pháp lý. Các dịch vụ này nhìn chung thường bao gồm việc cung cấp các dịch vụ liên quan tới pháp lý, bao gồm đưa ra lời khuyên và thực hiện các công việc khác nhau cần thiết để soạn thảo hoặc chứng nhận các tài liệu, bao gồm cả soạn thảo di chúc, hợp đồng hôn nhân, hợp đồng thương mại, điều lệ kinh doanh, v.v..

CPC 8619 Các dịch vụ thông tin và tư vấn pháp lý khác

Dịch vụ tư vấn cho khách hàng liên quan tới quyền và nghĩa vụ pháp lý của họ và cung cấp thông tin về các vấn đề pháp lý chưa được liệt kê ở các mục khác. Bao gồm cả các dịch vụ như giữ bản giao kèo và các dịch vụ xử lý tài sản.

XIN LƯU Ý: Nội dung và các văn bản được trích dẫn trong bài viết có thể đã được thay đổi, cập nhật hoặc hết hiệu lực tại thời điểm các bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, các bạn vui lòng liên hệ Tư Vấn DNL để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *