Mã CPC 862 Dịch vụ kế toán kiểm toán và ghi sổ kế toán

Điều kiện kinh doanh mã CPC 862 Dịch vụ kế toán kiểm toán và ghi sổ kế toán đối với nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đăng ký kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Căn cứ pháp lý mã CPC 862

 • WTO, FTAs, AFAS
 • Luật Kiểm toán độc lập số ngày 29/3/2011
 • Luật Kế toán số 88/201 20/11/2015
 • Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012
 • Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016

Điều kiện đăng ký mã CPC 862 Dịch vụ kế toán kiểm toán và ghi sổ kế toán

1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế.

2. Pháp luật Việt Nam

2.1. Dịch vụ kế toán

a) Hình thức doanh nghiệp:

Doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật với một trong ba hình thức:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân.

b) Tỷ lệ sở hữu:

– Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán phải có ít nhất 02 thành viên góp vốn là kế toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kế toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.

c) Phạm vi hoạt động:

 • Làm kế toán
 • Làm kế toán trưởng
 • Lập báo cáo tài chính
 • Tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu
Mã CPC 862 Dịch vụ kế toán kiểm toán và ghi sổ kế toán
Mã CPC 862 Dịch vụ kế toán kiểm toán và ghi sổ kế toán

2.2. Dịch vụ kiểm toán

a) Hình thức đầu tư: góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài thực hiện hoạt động kiểm toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

 • Góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam;
 • Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài;
 • Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới theo quy định của Chính phủ

b) Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư

– Thành viên là tổ chức được góp vốn tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên.

– Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ doanh nghiệp.

c) Phạm vi hoạt động mã CPC dịch vụ kiểm toán:

– Dịch vụ kiểm toán bao gồm các nội dung:

 • Kiểm toán báo cáo tài chính,
 • Kiểm toán hoạt động,
 • Kiểm toán tuân thủ,
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành,
 • Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác

– Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác.

– Dịch vụ khác:

 • Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế;
 • Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp;
 • Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức;
 • Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
 • Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh;
 • Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;
 • Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Mã CPC 8621 Dịch vụ kế toán và kiểm toán

Mã CPC 86211. Dịch vụ kiểm toán tài chính

Dịch vụ kiểm tả các bản ghi kế toán và các bằng chứng hỗ trợ khác của một tổ chức nhằm thể hiện quan điểm liệu các báo cáo tài chính của tổ chức đó có thể hiện khách quan tình hình của tổ chức vào một ngày nhất định và kết quả hoạt động của tổ chức này trong giai đoạn kết thúc vào ngày đó, phù hợp với các tiêu chuẩn kế toán được thừa nhận chung hay không.

Mã CPC 86212 Dịch vụ rà soát kế toán

Dịch vụ rà soát các báo cáo tài chính và các thông tin tài chính hàng năm và giữa kỳ khác. Phạm vi rà soát hẹp hơn một cuộc kiểm toán và do đó mức độ bảo đảm thu được cũng thấp hơn.

Mã CPC 86213 Dịch vụ tập hợp các báo cáo tài chính

Dịch vụ tập hợp các báo cáo tài chính từ thông tin do khách hàng cung cấp. Không đưa ra bảo đảm về mức động chính xác của các báo cáo thu được.

Dịch vụ chuẩn bị thu nhập thuế kinh doanh khi được cung cấp cùng với việc chuẩn bị các báo cáo tài chính để tính một mức phí chung cũng được liệt kê ở đây.

Ngoại trừ: Dịch vụ chuẩn bị thuế kinh doanh, khi được cung cấp như một dịch vụ riêng rẽ được liệt kê tại tiểu mục 86302 (dịch vụ rà soát và chuẩn bị thuế kinh doanh)

Mã CPC 86219 Các dịch vụ kế toán khác

Các dịch vụ kế toán khác như chứng thực, định giá, chuẩn bị tờ khai tạm tính, v.v..

Mã CPC 8622 Dịch vụ ghi sổ kế toán, trừ dịch vụ hoàn thuế

Dịch vụ ghi sổ kế toán bao gồm phân loại và ghi các giao dịch kinh doanh về mặt tiền tệ hoặc một số tiêu chí tính toán trong sổ kế toán.

Ngoại trừ: Dịch vụ ghi sổ kế toán liên quan tới việc hoàn thuế được liệt kê tại tiểu mục 86302 (dịch vụ tính toán và soát thuế kinh doanh).

XIN LƯU Ý: Nội dung và các văn bản được trích dẫn trong bài viết CÓ THỂ đã được thay đổi, cập nhật hoặc hết hiệu lực tại thời điểm các bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, các bạn vui lòng liên hệ Tư Vấn DNL để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

 
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *