Mẫu Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất

Mẫu Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 được ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất mới nhất tại đây.

Mẫu Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021
Mẫu Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021

Nội dung mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2021

Kính gửi: Cơ quan……………………..

[01] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………
[02] Mã số thuế:              
[03] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… [04] Số điện thoại: …………………………………………………………………………. [05] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………………..
[06] Mã số thuế:              
[07] Địa chỉ khu đất thuê: …………………………………………………………………

– Quyết định thuê đất số, ngày………

– Hợp đồng thuê đất số, ngày………

[08] Các thông tin liên quan khác (nếu có): …………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: …………………..
Chứng chỉ hành nghề số:….Ngày…… tháng…… năm 2021
NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
…………………………..

Tải về mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất

Trên đây là chia sẻ về mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về giấy đề nghị giảm tiền thuê đất. Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dịch vụ thành lập công ty Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *