Mẫu Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh mới nhất

Mẫu Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2020 và Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT . Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, cổ phần.

Mẫu Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh mới nhất năm 2022
Phụ lục II-1: thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Nội dung Mẫu Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh

Phụ lục II-9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 TÊN DOANH NGHIỆP  
Số: …………..
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/

văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh: …………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………

Ngày cấp: ….. /….. /…… Nơi cấp: ………………………………………………….

Nội dung đăng ký thay đổi:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký và ghi họ tên)[1]

[1] – Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Tải về mẫu Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh

Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp
Mẫu Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh

Download Mẫu Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về Phụ lục II-9: Mẫu Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính chi nhánh doanh nghiệp mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *