Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết 406/ND-UBTVQH15

Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết 406/ND-UBTVQH15 mới nhất năm 2021. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về tại đây

Nội dung Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết 406/ND-UBTVQH15

Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết 406/ND-UBTVQH15
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết 406/ND-UBTVQH15

Phụ lục

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIẢM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 406/NQ-UBTVQH15

[01] Kỳ tính thuế:

□ Từng lần phát sinh: ngày …… tháng ……. năm ……..

□ Năm 2021

[02] Lần đầu □           [03] Bổ sung □            lần thứ: … [04] Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………..
[05] Mã số thuế:              
[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….. [07] Số điện thoại: ……………………………………………………………………………….. [08] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………..
[09] Mã số thuế:              

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 Chỉ tiêuMã chỉ tiêuSố tiền
1.Tổng số thuế TNDN phải nộp[10] 
 Trong đó  
1.1.Thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh[11] 
1.2.Thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản[12] 
1.3.Thuế TNDN phải nộp khác[13] 
2.Số thuế TNDN được giảm[14] 
 Trong đó  
2.1.Thuế TNDN được giảm của hoạt động sản xuất kinh doanh[15] 
2.2.Thuế TNDN được giảm của hoạt động chuyển nhượng bất động sản[16] 
2.3.Thuế TNDN được giảm khác[17] 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: …
Chứng chỉ hành nghề số: …
…, ngày… tháng … năm…
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
hoặc ký điện tử)

Tải phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết 406/ND-UBTVQH15

Trên đây là chia sẻ về Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết 406/ND-UBTVQH15 của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu phụ lục thuế TNDN được giảm theo NQ46.

Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Nếu bạn thấy bài viết hay, hữu ích hãy đánh giá bài viết và chia sẻ để ủng hộ mình nhé.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *