Quyết định của chủ sở hữu công ty

Mẫu Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên mới nhất theo Luật doanh nghiệp hiện hành. Quyết định của chủ sở hữu công ty sử dụng trong các trường hơp thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi của chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thủ tục tạm ngưng hoặc giải thể doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo nội dung và tải mẫu Quyết định thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV bên dưới.

Nội dung Quyết định của chủ sở hữu công ty

TÊN DOANH NGHIỆP
———–
Số: …/QĐ-CSH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ——————————–
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. … …..  tháng …. … năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi đăng ký kinh doanh

 —–//—–

CHỦ SỞ HỮU

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH …….;

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Điều 1: Thay đổi tên công ty từ … … thành tên công ty như sau:

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi)

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

– Tên công ty viết tắt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Điều 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ … … (ghi địa chỉ cũ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) đến địa chỉ … … (ghi địa chỉ dự định chuyển đến

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ ông/bà …… (ghi tên người đại diện pháp luật cũ) – chức danh: … … sang người đại diện theo pháp luật mới là ông/bà … … (ghi tên người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi) – chức danh: … …

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: … … …    Giới tính: … … …

Chức danh: … … … 

Sinh ngày: … …                  Dân tộc: … …                Quốc tịch: … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … …               Ngày cấp: … …    Nơi cấp: … …

Địa chỉ thường trú: … … …

Địa chỉ liên lạc: … …

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp tăng vốn điều lệ)

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Tăng vốn điều lệ công ty từ … đồng lên … đồng.

Hình thức tăng vốn: … … …

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ
(bằng số, VNĐ)
Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam  
2Ngoại tệ tự do chuyển đổi  
3Vàng  
4Quyền sử dụng đất  
5Quyền sở hữu trí tuệ  
6Các tài sản khác  
Tổng số  

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp giảm vốn điều lệ)

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Giảm vốn điều lệ công ty từ … đồng xuống … đồng.

Hình thức giảm vốn: … … …

Sau khi giảm vốn, doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Trong đó: Ông/bà … … giảm … đồng.

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ
(bằng số, VNĐ)
Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam  
2Ngoại tệ tự do chuyển đổi  
3Vàng  
4Quyền sử dụng đất  
5Quyền sở hữu trí tuệ  
6Các tài sản khác  
Tổng số  

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Điều 1: Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

– Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: … … … (ghi ngành dự kiến bổ sung)

– Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: … … …  (ghi ngành dự kiến giảm)

– Sửa đổi chi tiếtngành, nghề kinh doanh sau: … … …  (ghi ngành dự kiến sửa đổi chi tiết)

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:                                                      

– Như điều 3;

– Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT (đề đăng ký);

– Lưu:

CHỦ SỞ HỮU

(Ký, ghi rõ họ tên)

…………….. ……………

Tải mẫu Quyết định của chủ sở hữu công ty

BIỂU MẪU

Mẫu Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH

>>> Tham khảo thêm: Dịch vụ thay đổi giấy phép công ty TNHH một thành viên

Trên đây là chia sẻ về mẫu Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu quyết định của chủ sở hữu khi thay đổi giấy phép kinh doanh. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

0949883779 Đăng ký tư vấn

Tìm kiếm có liên quan

Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viênQuyết định chủ sở hữu công ty TNHH MTV
Mẫu Quyết định của chủ sở hữu công tyMẫu Quyết định thay đổi chủ sở hữu công ty
Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH MTVMẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên
Quyết định của công ty TNHH MTVMẫu quyết định của chủ sở hữu công ty là tổ chức
Quyết định thay đổi của chủ sở hữuMẫu Nghị quyết của công ty TNHH một thành viên
Mẫu Quyết định thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTVQuyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh
4.8/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *