Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên năm 2023


Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty công ty TNHH 2 thành viên mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 2TV năm 2023 tại đây.

Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên năm 2022
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Nội dung Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên mới nhất

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.)

TÊN DOANH NGHIỆP
————
         Số …./QĐ-HĐTV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                  
…………………….., ngày … tháng …… năm…….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi … 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH … …;

– Căn cứ Biên bản họp số … của hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/… về việc thay đổi …

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Điều 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ … … (ghi địa chỉ cũ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) đến địa chỉ … … (ghi địa chỉ dự định chuyển đến

Điều 2: Giao cho ông/bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Nơi nhận:CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Như điều 3;
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:  
(ký, ghi rõ họ tên)        

Tải về Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên mới nhất

Download quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

4.8/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *