Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phụ lục III-5

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phụ lục III-5 mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh vi nhiều lý do khác nhau chủ hộ kinh doanh không muốn tiếp tục kinh doanh và muốn giải thể.

Một trong các hồ sơ quan trong để giải thể hộ kinh doanh là đơn thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phụ lục III-5 theo Luật doanh nghiệp 2020.

Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phụ lục III-5
Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phụ lục III-5

Nội dung thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phụ lục III-5

Phụ lục III-5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

TÊN HỘ KINH DOANH
_______
Số: ………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
…….., ngày …. tháng … năm …..

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: …………………………………………………………….

Cấp lần đầu ngày: …/…/… tại: ………………………………………………………….

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/… tại: ………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:             

Điện thoại (nếu có):………………………………… Fax (nếu có):…………………………………………

Email (nếu có):…………………………………… Website (nếu có):………………………………………

Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh kể từ ngày …./…………………………. /…………

Hộ kinh doanh cam kết:

Đã thanh toán đầy đủ/thoả thuận với chủ nợ đối với các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính khác chưa thực hiện;

Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)1

—————

1 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Tải về thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh PL III-5

Thủ tục hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể
Thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Để tiến hành giải thể hộ kinh doanh, các bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

  1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh (Phụ lục III-5 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
  2. Bản chính Giấy phép kinh doanh hộ cá thể.
  3. Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế với Cơ quan thuế;
  4. Bản sao Biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh áp dụng đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình cùng nhau đăng ký hộ kinh doanh;
  5. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả (Nếu người nộp không phải chủ hộ kinh doanh)
  6. Giấy tờ chứng thực cá nhân sao y công chứng của người được ủy quyền thực hiện thủ tục.

Trên đây là chia sẻ về mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phụ lục III-5 mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *