Mẫu số 18: Đề nghị hỗ trợ học nghề mới nhất

Mẫu đề nghị hỗ trợ học nghề mới nhất theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu đề nghị hỗ trợ học nghề  mới nhất tại đây.

đề nghị hỗ trợ học nghề
Mẫu số 18: Đề nghị hỗ trợ học nghề

Nội dung mẫu đề nghị hỗ trợ học nghề mới nhất

Mẫu số 18: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-oo0oo—-

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………. ………………..

Tên tôi là:………………………………………….sinh ngày…………../…………. /…………..

Số chứng minh nhân dân: …………………..…………………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………..

Số sổ BHXH :………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú (1):………….………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay (2):..……………….……………………………………………

Số điện thoại để liên hệ (nếu có):………………………………………………………………

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số…………………………….. ngày ………../………../………… của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố…………………………; thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là ………………….tháng (từ ngày………../………./………..đến ngày………../ ……../………..) (đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …… tháng (đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Tôi có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo nghề ……………… với thời gian …….. tháng, tại (tên cơ sở dạy nghề, địa chỉ )…………………………………….

Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ học nghề để tôi được tham gia khóa đào tạo nghề nêu trên./.

                       ….….., ngày ……. tháng ….. năm ….
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)    

Ghi chú:(1,2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

Mẫu số 16 thông báo về việc tìm kiếm việc làm
Tải mẫu đề nghị hỗ trợ học nghề

Tải về mẫu đề nghị hỗ trợ người lao động học nghề

Tải về mẫu đề nghị hỗ trợ học nghề file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về Mẫu số 18: đề nghị hỗ trợ học nghề mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn mẫu đề nghị hỗ trợ học nghề . Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *