Mẫu số 08: Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu đơn đề nghị không hưởng TCTN mới nhất tại đây.

Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp
Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nội dung mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Mẫu số 08: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm  dịch vụ việc làm ……………………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………………………….Sinh ngày ………./……../………

Số chứng minh nhân dân:………….. …………………………………………..

Ngày cấp: ………/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sổ BHXH……………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú:…………..….………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:..…….…………….……….……………………………………

Tôi đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày…………../………/……… nhưng hiện nay, tôi không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp vì: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do đó, tôi đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tôi xin trân trọng cám ơn./.

               .………, ngày ……. tháng ….. năm …….
 Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu số 16 thông báo về việc tìm kiếm việc làm
Tải Mẫu số 08: Đề nghị không hưởng TCTN

Tải về mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệpf

Tải về mẫu đề nghị không hưởng TCTN file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn mẫu đơn đề nghị không hưởng TCTN. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *