Mẫu số 17: Đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng mới nhất

Mẫu đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng mới nhất theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm mới nhất tại đây.

Mẫu số 17: Đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng mới nhất
Mẫu số 17: Đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng mới nhất

Nội dung mẫu đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng mới nhất

Mẫu số 17: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ NGHỊ KHÔNG THỰC HIỆN THÔNG BÁO HẰNG THÁNG

 VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

               Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………….Sinh ngày ………./……../………

Số chứng minh nhân dân: ……………..………………………………………..

Ngày cấp: ………/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sổ BHXH……………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú:…………..….………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:..…….…………….……….……………………………………

Theo Quyết định số…………………… ngày……../……/……. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố……………………, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp…………..tháng, từ  ngày……../……./……… đến ngày………/………/………

Hiện nay, tôi (1)…………………………………………………………………………….. (có giấy xác nhận kèm theo).

Do đó, tôi đề nghị quý Trung tâm cho tôi không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                        .………, ngày ……. tháng ….. năm ……..  
Người đề nghị  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nêu cụ thể một trong các trường hợp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm

Mẫu số 16 thông báo về việc tìm kiếm việc làm
Tải mẫu đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng

Tải về mẫu đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng

Tải về mẫu đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về Mẫu số 17: Đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng mới nhất mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn mẫu đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *