Giấy ủy quyền tạm ngừng kinh doanh mới nhất

Mẫu Giấy ủy quyền tạm ngừng kinh doanh là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền cho người khác về việc giải quyết công việc. Mẫu ủy quyền nêu rõ người được ủy quyền, nội dung ủy quyền… Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải mẫu Giấy ủy quyền tạm ngừng kinh doanh bên dưới.

Nội dung mẫu Giấy ủy quyền tạm ngừng kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—-oo0oo—-

GIẤY ỦY QUYỀN

Số: ……./2023/UQ-……..

Bên ủy quyền (Bên A): 

Ông (Bà): …………… ……………..    Chức danh: …………… ……………….

Là người đại diện theo pháp luật của ……………… …………………… ………………… …………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………… ………………… ……………………… ………………… ………..

Mã số thuế: ……… ………….    Cấp ngày: ……… …………   Nơi cấp: ……… ……………… ………… 

Bên được ủy quyền (Bên B): 

Ông (Bà):………… ………………    Ngày sinh: …………… …………………… ……………… ……….

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) số: ……………… ………………… …………

Cấp ngày:………… ………………                Nơi cấp: …………… ……………………… ………………

Chỗ ở hiện tại: ………… ………………… …………………… ………………… ………………… ……..…….. 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

  • Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
  • Bên B có thể ủy quyền lại, thuê hoặc nhờ đơn vị khác, đơn vị Bưu điện thực hiện việc nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN 

Từ ngày ký đến khi hoàn tất công việc. 

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên A về kết quả thực hiện công việc.
  2. Việc giao kết hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
  3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
  2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy ủy quyền và ký vào Giấy ủy quyền này.
  3. Thù lao ủy quyền : ủy quyền này không có thù lao.
  4. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký./.

                                                                                   TP Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…….năm 2023

Bên ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)  …………………………………………..………………
Bên được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)  ……………………………..……………………….
giấy ủy quyền nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh
giấy ủy quyền nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Tải về mẫu Giấy ủy quyền tạm ngừng kinh doanh

Tải ngay

Download Giấy ủy quyền nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh mới nhất

Download về mẫu Giấy ủy quyền tạm ngừng kinh doanh file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu Giấy ủy quyền tạm ngừng kinh doanh mới của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh mới nhất.

Nếu có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy bài viết hay hãy đánh giá sao và chia sẻ ủng hộ mình nhé.

Chúc các bạn thành công.

4.9/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *