Mẫu số 10: Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Mẫu đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất tại đây.

Mẫu số 10: Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất
Mẫu số 10: Đề nghị chuyển nơi hưởng TCTN mới nhất

Nội dung mẫu đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI H­ƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………………

            Tên tôi là: …………………………………………. sinh ngày………./…..…/…………

   Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sổ BHXH:……………………………………………………………………………………

Nơi thường trú:………….……………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:..…….…………….…………………………………………

            Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số …………. ngày ………./………./………… của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố…………………………………..

Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:…………………………tháng

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: …………….tháng

Nhưng vì lý do: …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố……………………….để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

           .………, ngày ……. tháng ….. năm ……..
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 16 thông báo về việc tìm kiếm việc làm
Tải Mẫu số 10: chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tải về mẫu đề nghị chuyển nơi hưởng TCTN

Tải về mẫu đề nghị chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu đơn xin chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn mẫu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *