Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 và Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất TT 200 và TT 133.

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất 2022
Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất 2022

Nội dung Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định năm

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản theo Thông tư 200 mới nhất năm

Đơn vị:……………………
Bộ phận:…………………
Mẫu số 02-TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày …..tháng…… năm ……

Số: ………….

Nợ: ………….

Có: ………….

Căn cứ Quyết định số:…….. ngày …. tháng …. năm …… của …………………………………………

……………………………………………………….Về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ……………………….Chức vụ………………Đại diện …………………………Trưởng ban

Ông/Bà:………………………..Chức vụ………………Đại diện ………………………………Uỷ viên

Ông/Bà: ……………………….Chức vụ………………Đại diện ………………………………Uỷ viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ:……………………………………………………………

– Số hiệu TSCĐ:……………………………………………………………………………………………………..

– Nước sản xuất (xây dựng):……………………………………………………………………………………..

– Năm sản xuất:……………………………………………………………………………………………………….

– Năm đưa vào sử dụng ………………………………Số thẻ TSCĐ:……………………………………….

– Nguyên giá TSCĐ:………………………………………………………………………………………………..

– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý:……………………………………………………….

– Giá trị còn lại của TSCĐ:……………………………………………………………………………………….

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 Ngày……..tháng ………năm…..
 Trưởng Ban thanh lý (Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh lý TSCĐ:………………………….(viết bằng chữ) ……………………………………….

– Giá trị thu hồi:……………………………………….(viết bằng chữ)………………………………………..

– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ………..tháng ……….năm ……….

 Ngày………tháng………năm……
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 133 mới nhất

Đơn vị: ………………………….
Bộ phận: ……………………….
Mẫu số 02-TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày……tháng……năm….

Số:……………..

Nợ:…………….

Có:…………….

Căn cứ Quyết định số: …………………ngày……tháng……năm….. của ……………….về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện ………………… Trưởng ban

Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện …………………. Ủy viên

Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện ………………… Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ……………………………………………………………………

– Số hiệu TSCĐ …………………………………………………………………………………………………………….

– Nước sản xuất (xây dựng)……………………………………………………………………………………………..

– Năm sản xuất……………………………………………………………………………………………………………….

– Năm đưa vào sử dụng …………………….. Số thẻ TSCĐ……………………………………………………….

– Nguyên giá TSCĐ………………………………………………………………………………………………………..

– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý……………………………………………………………….

– Giá trị còn lại của TSCĐ……………………………………………………………………………………………….

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Ngày……tháng…… năm…..
 Trưởng Ban thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh lý TSCĐ: ………………………….. (viết bằng chữ)…………………………………………….

– Giá trị thu hồi: ……………………………………. (viết bằng chữ)………………………………………………..

– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày……tháng…….năm……..

 Ngày……..tháng…….năm…..
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Tải mẫu phiếu chi excel
Tải mẫu Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất 2022 – Tu Van DNL

Tải về mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất

Trên đây là chia sẻ về mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định Excel theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Cách ghi biên bản thanh lý tài sản cố định.

Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc  liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Nếu bạn thấy bài viết hay, hữu ích hãy đánh giá bài viết và chia sẻ để ủng hộ mình nhé.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *