Phiếu giao nhận hồ sơ 206: Giải quyết chế độ hưu trí

Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 206 BHXH mới nhất về Giải quyết chế độ hưu trí theo Quyết định 505 bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TN lao động, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam . Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu 206 BHXH mới nhất (PGNHS 206).

Phiếu giao nhận hồ sơ 206 Giải quyết chế độ hưu trí
Phiếu giao nhận hồ sơ 206 Giải quyết chế độ hưu trí

Nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ 206 BHXH mới nhất

Số Hồ sơ: 206/……………/CĐBHXH
Số Hồ sơ: 206H/……………/CĐBHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ hưu trí.

Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc.

1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị:…………… Mã huyện:……………

2. Tên người lao động: ……………………………………………………………………………………………

3. Điện thoại: …………………………………… Email: ………………………………………………………………………… .

4. Địa chỉ thường trú/tạm trú:………………………………………………………………………………………

5. Số CMND/Thẻ căn cước: …………………………Nơi cấp: ……….……………Cấp ngày……/……/………..

6. Địa chỉ nhận kết quả hồ sơ qua bưu điện:…………………………………………………………………………………………… .

………………………………………………………………………………………………………………………

7. Đề nghị chi qua tài khoản: (Chủ tài khoản):…………….. …………………………………………..

Số tài khoản:…………………………….Ngân hàng:…………………………………………………………..

Chi nhánh/Phòng giao dịch:……………………………………………………………………………………

STTLoại giấy tờ, biểu mẫuSố lượng
A.Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí. 
1.Sổ BHXH (sổ loại 24, 46 trang hoặc tờ bìa sổ) và các tờ rời sổ BHXH kèm theo. (bản chính) 
2.Các giấy tờ có liên quan (nếu có) nêu tại Mục B của phiếu giao nhận này. 
I.Người đang tham gia BHXH bắt buộc, ngoài các giấy tờ nêu tại mục A 
1.Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ (đối với công chức) hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo Mẫu số 12-HSB hoặc Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí (bản chính). 
2.Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng GĐYK (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng (bản sao chứng thực)) hoặc Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61% (bản sao chứng thực)). 
3.Danh sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định (bản chính hoặc bản sao chứng thực) 
4.Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV/BQP (bản chính) 
II.Người tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian tham gia BHXH; Người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP (gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích), ngoài các giấy tờ nêu tại mục A 
1.Đơn đề nghị theo Mẫu số 14-HSB (bản chính) 
2.Quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP (bản chính); trường hợp bị mất giấy tờ trên thì có thêm Đơn đề nghị 14-HSB nêu rõ lý do bị mất. 
3.Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng GĐYK (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng (bản sao chứng thực)) hoặc Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61% (bản sao chứng thực)). 
4.Giấy ủy quyền theo Mẫu số 13-HSB đối với người đang chấp hành hình phạt tù từ ngày 01/01/2016 trở đi (bản chính) 
5.Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn thi hành án, tạm hoãn thi hành án đối với người chấp hành hình phạt tù từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2015 (bản sao chứng thực) 
6.Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuât cảnh trái phép (bản sao chứng thực) 
7.Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích (bản sao chứng thực) 
8.Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV/BQP (bản chính) 
9.Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK (bản chính) 
B.Các giấy tờ có liên quan (nếu có): 
1.QĐ chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, phòng quân hàm; 
2.Người lao động giải trình ghi rõ lý do nộp hồ sơ hưu trí chậm so với thời điểm hưởng lương hưu theo Công văn số 481/BHXH-CSXH ngày 29/01/2013 của BHXH Việt Nam (bản chính,chỉ áp dụng đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tháng 01/2016). 
3.Giấy ủy quyền Mẫu số 13-HSB hoặc Hợp đồng ủy quyền. 
4.Giấy tờ liên quan: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lưu ý cho đơn vị và người lao động khi nộp hồ sơ:

– Trường hợp đơn vị sử dụng lao động hoặc người lao động nộp bản sao không hợp lệ thì kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

– Trường hợp nộp hồ sơ chậm so với thời điểm hưởng lương hưu thì bổ sung giải trình trên Mẫu số 14-HSB, nêu rõ lý do trong thời gian nộp chậm hồ sơ hưu trí không xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù giam và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình.

Người tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian tham gia BHXH; Người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, cơ quan BHXH sẽ trả hồ sơ tại nhà thông qua Bưu điện theo địa chỉ ghi trên phiếu giao nhận hồ sơ này.

– Đơn vị/người lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai hồ sơ.

– Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

CƯỚC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH DO CÁ NHÂN TỰ CHI TRẢ KHI NHẬN KẾT QUẢ TẠI ĐỊA CHỈ.

Ngày trả kết quả: …………/…………../…………..

      ……………, ngày…… tháng…… năm……                                                     

               Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                          Người nộp hồ sơ

                     (Ký, ghi họ tên)                                                                                     (Ký, ghi họ tên)

Tải về phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 206 BHXH mới nhất

Trên đây là chia sẻ về mẫu Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 206 BHXH mới nhất năm 2022 về Giải quyết chế độ hưu trí theo Quyết định 505 của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục hưu trí mới nhất.

Nếu có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy bài viết hay hãy đánh giá sao và chia sẻ ủng hộ mình nhé.

Chúc các bạn thành công.

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *