Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán công ty

Mẫu Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán công ty năm 2021 mới [...]

Mẫu quyết định thay đổi ngành nghề công ty cổ phần

Tải Mẫu quyết định thay đổi ngành nghề công ty cổ phần mới nhất. Ngành [...]

Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty cổ phần năm 2022

Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty cổ phần năm 2021 mới nhất. [...]

Mẫu quyết định thay đổi tên công ty cổ phần năm 2022

Mẫu quyết định thay đổi tên công ty cổ phần năm 2021 mới nhất. Mời [...]

1 Comment

Mẫu số 01/CNKD: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh

Mẫu số: 01/CNKD: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh [...]

Mẫu thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn mới nhất năm 2022

Mẫu thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh [...]

Thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất năm 2022

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH mới nhất năm 2021 theo [...]

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh mới nhất năm 2023

Tải mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1TV, 2TV, cổ phần [...]

Mẫu hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất năm 2022

Mẫu hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp năm 2021 mới nhất theo Luật [...]

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị giải thể chi nhánh

Tải mẫu biên bản họp hội đồng quản trị giải thể chi nhánh mới nhất [...]

Mẫu giấy xác nhận góp vốn của thành viên mới nhất

Mẫu giấy xác nhận góp vốn của thành viên mới nhất theo điều 26 Nghị [...]

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2020. [...]

Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông năm 2022

Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông năm 2021 mới nhất. Mời bạn [...]

2 Comments

Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông năm 2022

Mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông năm 2021 mới nhất theo [...]

Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp năm 2022

Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp mới nhất năm [...]

1 Comment

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh năm 2021

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh mới nhất [...]

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất mới nhất năm 2021

CẬP NHẬT NGÀY 13/05/2021 Tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế [...]

1 Comment

All in one